Eetdag 2014 - Door Lore Van de Perre

 
Onze eetdag was ook dit jaar weer een groot succes.  Iedereen nam op deze zaterdag zijn vaste vertrouwde positie in. Ondertussen is er sprake van een soort ‘routine’. Maar routine in de goede zin van het woord. Want de dag verliep opvallend gesmeerd. De frikadellen met krieken en pensen met appelmoes (of soms ook frikadellen met appelmoes of…) rolden vlot van de toonbank. Op de middag was er sprake van een gezellige drukte. Een echte piek kenden we rond 18u. Naast de vele eters, willen we alle helpende handen van harte bedanken!! Met speciale aandacht voor de mama’s: zij spelen ondertussen een onmisbare rol op onze eetdag! Keep on going!